شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

یونیت پشتیبانی سیل های گازی(Dry Gas Seal Support System)


آسیا سیال پارس طراح و سازنده یونیت پشتیبانی سیل های گازی (Dry Gas Seal Support System) می باشد. برای شروع به کار سیل های گازی مورد استفاده در کمپرسورهای گازی، نیاز به یک یونیت پشتیبانی برای تامین فشار اولیه گاز می باشد. این فشار اولیه به سیل کمک میکند که عمل سیل کردن را بتواند انجام دهد. اغلب علاوه بر تامین گاز با فشار و دبی مشخص، نیاز است که شرایط گاز از نظر دما و خشک بودن نیز تحت کنترل باشد و یا Conditioning برای گاز صورت بگیرد.

Powered by PARS DATA