شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)
  • English (English)

یونیت تست عملکرد شیرهای فوران گیر (BOP Valves Test Unit)


آسیا سیال پارس طراح و سازنده یونیت تست عملکرد شیرهای فوران گیر (BOP Valves Test Unit) به منظور تست عملکرد مناسب شیرهای فوران گیر در بسته شدن درمدت چند ثانیه از زمان فوران می باشد.

Powered by PARS DATA