شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

یونیت تست خستگی مخازن تحت فشار(Cycling Test)


آسیا سیال پارس طراح و سازنده یونیت تست خستگی مخازن تحت فشار (Cycling Test) می باشد. تست خستگی در واقع یک تست مخرب برای سازندگان مخازن تحت فشار می باشد که بوسیله آن تعداد دفعاتی که یک مخزن میتواند پر شده و تحت فشار قرار بگیرد را مورد بررسی قرار میدهد. معمولا با توجه به تعداد بسیار زیاد سیکل ها و محدودیت زمانی، این یونیت ها با پمپ ها با فشار و دبی بالا طراحی و ساخته میشوند.

Powered by PARS DATA