شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

یونیت تست انبساط حجمی مخازن (Volumetric Expansion Test Unit)


آسیا سیال پارس طراح و سازنده یونیت تست انبساط حجمی مخازن (Volumetric Expansion Test Unit) می باشد. تست انبساط حجمی در واقع یک تست دوره ای است که شرایط مخزن تحت فشار را از نظر عمر مفید بدنه مورد بررسی قرار میدهد. این یونیت به ۲ روش  Water Jacket و Non – Water Jacket قابل طراحی و ساخت می باشد.

Powered by PARS DATA