شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

پاور یونیت هیدرولیک (Hydraulic Power Unit)


آسیا سیال پار س طراح و سازنده پاور یونیت هیدرولیک (Hydraulic Power Unit) می باشد که در بر گیرنده یونیت های هیدرولیک از انواع کوچک قابل حمل تا پاوریونیت های بزرگ با محرک بادی، برقی و یا دیزلی، به منظور تامین فشار و دبی روغن هیدرولیک مورد نیاز برای به کار انداختن انواع ابزار، شیرآلات، آچار تانگ و دیگر تجهیزات هیدرولیک می باشد. این یونیت ها می توانند تحت استانداردهای لازم برای محیط های قابل انفجار و یا دارای گاز ترش نیز طراحی و ساخته شوند.

Powered by PARS DATA