شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

واحد تزریق مواد شیمیایی (Chemical Injection Skid)


آسیا سیال پارس طراح و سازنده واحد تزریق مواد شیمیایی (Chemical Injection Skid) می باشد. به منظور تزریق مواد شیمیایی گوناگون با فشار و دبی مشخص طراحی و ساخته میشوند. واحدهای تزریق شیمیایی بصورت گسترده در عملیات بهره برداری و یا در جریان پالایش و تولید فرآورده ها به کار میروند.

Powered by PARS DATA