شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

میز تست شیر کنترلی (Control Valves Test Bench)


آسیا سیال پارس طراح و سازنده میز تست شیر کنترلی (Control Valves Test Bench) به منظور تست عملکرد، تست هیدرواستاتیک و همچنین تست Seat Leakage شیرهای کنترلی مطابق با استانداردهای مربوطه از جمله ANSI/ISA 75.02.01، ANSI/ISA 75.25.01، ANSI/ISA 75.19.01 و ANSI/FCI 70.2 می باشد.

Powered by PARS DATA