شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

سیستم گردآوری دیتا و گزارش گیری کامپیوتری (Computerized Data Acquisition and Reporting System)


آسیا سیال پارس طراح و سازنده سیستم گردآوری دیتا و گزارش گیری کامپیوتری (Computerized Data Acquisition and Reporting System) می باشد. این سیستم دیتاهای مورد نیاز مانند فشار، دما، نیرو و گشتاور را از طریق سنسورهای مربوطه گردآوری کرده و سپس بوسیله نرم افزار مناسب تحلیل میکند. اطلاعات به دست آمده در قالب گزارشهای مورد نظر توسط کامپیوتر ارائه میگردد.
سخت افزار مربوطه میتواند بصورت کامپیوتر و پرینتر قرار گرفته در یک رک فلزی بوده و یا بصورت مینی کامپیوتر با صفحه لمسی 7 اینچی و یا بزرگتر، قابل نصب بر روی پنل ارائه گردد.

Powered by PARS DATA