شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
  • English (English)

  • 1

  • 4

  • 5

  • 2

  • 3

تست پک (Test Pack)


آسیا سیال پارس طراح و سازنده یونیت پرتابل فشار ساز یا تست پک (Test Pack) می باشد. یونیت پرتابل فشار ساز در واقع ساده ترین شکل دستگاه تست هیدرواستاتیک می باشد. تست پک میتواند تنها شامل یک پمپ فشار ساز باشد و یا با یک یا چند پمپ فشار بالا و پرکن نیز همراه گردد. از انواع کوچک تست پک برای تست هیدرواستاتیک مبدل ها و مخازن کوچک می توان استفاده کرد. انواع بزرگتر تست پک با موتور دیزلی و یا برقی نیز برای تست خطوط لوله قابل استفاده میباشد.

Powered by PARS DATA