شرکت مهندسی آسیا سیال پارس
 • English (English)

ابزار هیدرولیک انرپک


آسیا سیال پارس تامین کننده ابزار هیدرولیک از شرکت  Enerpac آمریکا می باشد. شرکت Enerpac  یکی از معتبرترین سازندگان ابزار و تجهیزات هیدرولیک می باشد که بازه گسترده ای از این محصولات را شامل:  انواع سیلندر، پمپ دستی ، پمپ بادی آچار هیدرولیک، پمپ برقی آچار هیدرولیک، شیلنگ آچار هیدرولیک، سوکت آچار هیدرولیک، شیر ، گیج ، آچار هیدرولیک ، بولت تنشنر، مهره بر ، فلنج بازکن و همچنین دستگاههایی همچون سیستم بلند کردن همزمان ، پرس هیدرولیک، سیستم های جابجاییهای سنگین ، قسمتی از گستره محصولات این سازنده جهانی را ارائه می دهد. بیشتر محصولات شرکت Enerpac دارای فشار کاری 700 بار می باشند.

 • آچار هیدرولیک در دو نوع Cassette Drive Troque Wrench ( آچار هیدرولیک کاستی) و Square Drive Troque Wrench  موجود می باشد.

مشخصات کلی ابزار هیدرولیک به شرح ذیل می باشد:


 •     ابزار هیدرولیک : ۷۰۰ بار تا ۲۸۰۰ بار
 •    جک هیدرولیک : ۵ تن تا ۱۰۰۰ تن
 •    پمپ هیدرولیک دستی : ۷۰۰ بار تا ۲۸۰۰ بار
 •    پمپ برقی و بادی  : ۷۰۰ بار تا ۲۸۰۰ بار
 •    پولی کش : تناژ مختلف تا ۵۰ تن
 •    فلنج باز کن : مهره بر هیدرولیک
 •    الاینمنت فلنج : در تناژ مختلف تا ۹ تن
 •    مهره بر هیدرولیک : ۵ تن تا ۹۰ تن - تا سایز ۳۱/۲
 •    آچار هیدرولیک کاستی : در سایزهای مختلف
 •    آچار هیدرولیک سوکتی : در سایزهای مختلف
 
Powered by PARS DATA